buddyzm

diamentowej drogi

Buddyjski Ośrodek Medytacyjny

Buddyzm ma dwa i pół tysiąca lat. Zawiera nauki mówiące o tym, że umysł każdej istoty jest świadomą przestrzenią, z której wszystko pojawia się jako kolektywny sen.

Diamentowa Droga to najwyższe nauki Buddy. Jest to ścieżka praktyki na której wykorzystuje się wszystkie pojawiające się doświadczenia. Uruchamiany jest potencjał mądrości i współczucia zawarty zarówno w pozytywnych jak i negatywnych doświadczeniach. Praktyka opiera się na poglądzie, że wszystkie istoty i zjawiska są całkowicie czyste i doskonałe. Bardzo ważną rolę odgrywa tu nauczyciel.

Karmapa jest głową szkoły Karma Kagyu. Linia Karmapów została zapoczątkowana w latach 1110-1193. Jednym z największych mistrzów medytacji naszych czasów był XVI Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże. W latach 60 tych przekazał on nauki o Diamentowej Drodze Olemu Nydahlowi, który z powodzeniem przekazuje je na Zachodzie. Obecnie żyjący XVII Karmapa Trinlej Taje Dordże mieszka w Indiach, gdzie trwa jego edukacja - zarówno tradycyjna buddyjska , jak i nowoczesna - europejska. Udzielał on nauk w Stanach Zjednoczonych, Azji oraz w Europie, w tym trzykrotnie w Polsce. W czasie każdej z wizyt spotkało się z nim kilkanaście tysięcy osób. Kontakt z Karmapą jest zetknięciem się z żywym przekazem nauk Buddy.

linki