buddyzm

diamentowej drogi

Buddyjski Ośrodek Medytacyjny

Praktyka medytacji prowadzi do uzyskania i utrwalenia wglądu w prawdziwą i trwałą naturę umysłu. Efektem tego jest zakończenie cierpienia oraz absolutny rozwój każdej istoty. Diamentowa Droga to najwyższe nauki Buddy. Jest to ścieżka praktyki na której wykorzystuje się wszystkie pojawiające się doświadczenia. Uruchamiany jest potencjał mądrości i współczucia zawarty zarówno w pozytywnych jak i negatywnych doświadczeniach. Praktyka opiera się na poglądzie, że wszystkie istoty i zjawiska są całkowicie czyste i doskonałe. Bardzo ważną rolę odgrywa tu nauczyciel.

Wośrodkach Diamententowej Drogi podstawową medytacją jest medytacja Guru Jogi, w tym przypadku - przekazana przez XVI Karmapę medytacja trzech świateł.

Zapraszamy na medytacje w poniedziałki o godz. 20, czwartki o godz. 19:30 (wprowadzenie dla początkujących) i niedziele o godz. 17.

linki